Slide 1
Całodobowa pomoc medyczna
Szeroki zakres działania

Oferujemy transport sanitarny, dowóz na zabiegi jak i całodobową pomoc medyczną

Kim jesteśmy?

Życie z Pasją, czyli nazwa naszej firmy to kompleksowe zabezpieczenie medyczne dla Ciebie. Oferujemy pomoc w domu pacjenta, transport sanitarny, rehabilitację.

Profesjonalnie

Wszystkie nasze usługi medyczne wykonywane są przez doświadczony zespół lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Szybko i bezpiecznie

Nasza pomoc oferowana jest całodobowo. Reagujemy szybko na potrzeby naszych pacjentów.

Nasze usługi

Rehabilitacja

Nasza firma w swojej ofercie posiada kompleksową gamę świadczeń rehabilitacyjnych

Obsługa pielęgniarska

Zapewniamy kompleksową obsługę pielęgniarską dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki.

Obsługa imprez masowych

Jeśli jesteś organizatorem takiego wydarzenia i chcesz, aby zostało zabezpieczone na najwyższym poziomie, gwarantującym bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, skorzystaj z naszych usług.

Transport sanitarny

Nasz doskonale wykwalifikowany personel medyczny oraz odpowiednio wyposażone pojazdy do przewozu osób chorych, starszych i niepełnosprawnych powodują, że jesteśmy w stanie zrealizować każdy transport osoby chorej z każdym schorzeniem medycznym.

Gdzie działamy?

Nasze usługi oferujemy na terenie województwa łódzkiego. 
Piotrków Trybunalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Łódź.

Kontakt

    Projekt „Zmiany w firmie szansą na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa” (nr umowy RPLD.02.03.01-10-0716/20-00) jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
    Beneficjent: Życie z pasją Anetta Jagusiak-Kowalska, 97- 300 Piotrków Trybunalski ul. Topolowa 16/20 lok.4
    Wartość dofinansowania: 995 622,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 00/100)