Życie z pasją

Oferujemy pomoc w domu pacjenta, transport sanitarny, rehabilitację. 

Oferujemy również wynajem pojazdów specjalistycznych jak i również pomoc w zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej.

Życie z Pasją to profesjonalne usługi wykonywane przez doświadczoną załogę.

Z nami Twoje zdrowie i życie będzie bezpieczne!

Nie czekaj! Zamów nasze usługi już teraz!

Tel. 789 407 070

Projekt „Zmiany w firmie szansą na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa” (nr umowy RPLD.02.03.01-10-0716/20-00) jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Beneficjent: Życie z pasją Anetta Jagusiak-Kowalska, 97- 300 Piotrków Trybunalski ul. Topolowa 16/20 lok.4
Wartość dofinansowania: 995 622,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 00/100)