Skontaktuj się z nami

Mąkolice 22,
Wola Krzysztoporska, piotrkowski

Tel. 789 407 070
biuro@mobilnimedycy.pl

Całodobowo
24h / 7

Napisz do nas

    Projekt „Zmiany w firmie szansą na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa” (nr umowy RPLD.02.03.01-10-0716/20-00) jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
    Beneficjent: Życie z pasją Anetta Jagusiak-Kowalska, 97- 300 Piotrków Trybunalski ul. Topolowa 16/20 lok.4
    Wartość dofinansowania: 995 622,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 00/100)